VORES KERNEOMRÅDER

Uanset om det er en stor eller lille sag, så ved vi, at den altid er alvorlig for klienten.

Derfor tager vi vores rådgivning meget seriøst. Vi vil sørge for, at du er forberedt på sagen. Fra vores mange år i retssalene ved vi, hvad anklageren vil spørge om. En helt afgørende del af forberedelsen er, at vi stiller dig de spørgsmål – naturligvis altid i dybeste fortrolighed.

Som forsvarere repræsenterer vi dig. Vi tager alle diskussionerne med politiet, anklagerne og med dommerne. Vi står i forreste række.

Gennem vores samtaler med dig vil vi vide, hvad du lægger vægt på. Gennem vores mangeårige arbejde og erfaringer fra flere tusinde straffesager ved vi, hvad dommerne lægger vægt på.

Du vil opleve at blive repræsenteret med stor loyalitet og professionalisme. Alt der tale til din fordel vil blive fremført af os på en seriøs, overbevisende og engageret måde.

Advokat Kim Bagge
(Møderet for Højesteret)
Mobil: 26 79 35 18
Hovednummer: 38 33 17 16
Mail: kb@baggelaw.dk

Vold

I straffeloven arbejders der med flere forskellige typer af vold. Især skelnes der mellem simpel vold og grov vold. Det er meget afgørende for straffen, hvilken type vold der er tale om.  Det er meget afgørende for straffen…

Læs mere her

Narkotika

Narkotikasager er nogle af de mest alvorlige sager der kan udløse meget lange straffe. Det er ofte sag som omfatter et meget stort materiale, f.eks. aflytninger, observationer, teleoplysninger, afhøringer.

Læs mere her

Hash

Ligesom andre sager om narkotika, kan sager om handel med hash været meget kompliceret og omfattet et meget stort efterforskningsmateriale. Advokatkontoret Bagge er specialister i hash-sager

Læs mere her

Røveri

Røveri dækker over mange forskellige situationer, lige fra et gaderøveri til et hjemmerøveri. Det er uhyre vigtigt, at forsvaren kender de forskellige typer, fordi straffen er meget forskellig. Advokatkontoret Bagge har altid…

Læs mere her

Våben

Våbensager er blevet et stort og kompliceret sagsområde, som omfatter alt fra besiddelse af en lille lommekniv til avancerede skydevåben. Straffen går derfor også fra bøde til mange års fængsel.

Læs mere her

Tyveri

Sager om tyveri spænder fra simpelt butikstyveri til organiseret indbrudstyverier. I gennem de seneste år har politiet fokuseret stadigt mere på navnlig indbrudstyveri og der er derfor kommet flere af disse sager.

Læs mere her

Trusler

I sager om trusler er det afgørende hvem de er fremsat overfor og under hvilke omstændigheder. Meget ofte er trusler fremsat i en spontan frustration, og hvis ikke det er muligt helt er blive frifundet for truslerne…

Læs mere her

Drab

Drabssager er en ganske særlig sagstype, som kræver meget stor erfaring at håndtere. Det er næsten altid nævningesager, og det er her særligt vigtigt at kunne udføre et forsvar som er engageret og professionelt…

Læs mere her

Brug for en forsvarsadvokat?

Bagge advokater sikrer dine rettigheder og hjælper dig igennem hele forløbet

Kontakt os