FORRETNINGSBETINGELSER

Behandling af personoplysninger

Som din advokat vil jeg modtage, indsamle, registrere og opbevare oplysninger om dig, som er nødvendige til brug for behandlingen af din sag. Der vil kun blive indsamlet de for sagen nødvendige oplysninger.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal jeg give dig en række oplysninger, når jeg behandler oplysninger om dig. De oplysninger jeg skal give dig er følgende:

Den af kontorets advokater, som du har fået beskikket som din forsvarer, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne. Advokaternes kontaktoplysninger er:

Kim Bagge

Gammel Kongevej 1, 2. sal

1610 København V

kb@baggelaw.dk

mobil: 26 79 35 18

Gitte Bagge

Gammel Kongevej 1, 2. sal

1610 København V

ghb@baggelaw.dk

mobil: 20 96 07 16

Jeg behandler dine personoplysninger i forbindelse med varetagelse af hvervet som din advokat. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne følger således af beskikkelsen, som er sket i henhold til retsplejelovens regler. Jeg behandler alle kategorier af personoplysninger om dig, herunder almindelige personoplysninger som fx din adresse, oplysninger om eventuelle tidligere domme og følsomme personoplysninger som fx oplysninger om dit helbred. Jeg modtager personoplysninger om dig fra retten, politiet og anklagemyndigheden.

Oplysningerne om dig vil løbende blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt for mig at have dem til sagens behandling og alle oplysninger vil blive slettet hurtigst muligt efter sagens afslutning ved retten og senest efter 5 år.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig og du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet eller slettet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet. dk.

Advokat Kim Bagge
(Møderet for Højesteret)
Mobil: 26 79 35 18
Hovednummer: 38 33 17 16
Mail: kb@baggelaw.dk

Brug for en forsvarsadvokat?

Bagge advokater sikrer dine rettigheder og hjælper dig igennem hele forløbet

Kontakt os