SPECIALISTER I STRAFFERET

Advokatkontoret Bagge har 40 års erfaring med straffesager. Vi er et specialistkontor, som primært arbejder med strafferet. Vi er forsvarere i alle typer straffesager, herunder sager om personfarlig kriminalitet (fx vold og drab), narkotikakriminalitet og berigelseskriminalitet (fx tyveri og bedrageri).

Vi har været forsvarere i mange af de største straffesager gennem årene, fx Pusherstreet-sagerne, den store rockersag, Danmarks historiens største røverisag. 

Vi har oparbejdet en stor erfaring og kompetence på området. Uanset hvilken type straffesag du har brug for en forsvarer i, vil vi kunne yde dig et kvalificeret og effektivt forsvar.

Mere om os

Vold

I straffeloven arbejders der med flere forskellige typer af vold. Især skelnes der mellem simpel vold og grov vold. Det er meget afgørende for straffen, hvilken type vold der er tale om.  Det er meget afgørende for straffen…

Læs mere her

Narkotika

Narkotikasager er nogle af de mest alvorlige sager der kan udløse meget lange straffe. Det er ofte sag som omfatter et meget stort materiale, f.eks. aflytninger, observationer, teleoplysninger, afhøringer.

Læs mere her

Hash

Ligesom andre sager om narkotika, kan sager om handel med hash været meget kompliceret og omfattet et meget stort efterforskningsmateriale. Advokatkontoret Bagge er specialister i hash-sager

Læs mere her

Røveri

Røveri dækker over mange forskellige situationer, lige fra et gaderøveri til et hjemmerøveri. Det er uhyre vigtigt, at forsvaren kender de forskellige typer, fordi straffen er meget forskellig. Advokatkontoret Bagge har altid…

Læs mere her

Våben

Våbensager er blevet et stort og kompliceret sagsområde, som omfatter alt fra besiddelse af en lille lommekniv til avancerede skydevåben. Straffen går derfor også fra bøde til mange års fængsel.

Læs mere her

Tyveri

Sager om tyveri spænder fra simpelt butikstyveri til organiseret indbrudstyverier. I gennem de seneste år har politiet fokuseret stadigt mere på navnlig indbrudstyveri og der er derfor kommet flere af disse sager.

Læs mere her

Trusler

I sager om trusler er det afgørende hvem de er fremsat overfor og under hvilke omstændigheder. Meget ofte er trusler fremsat i en spontan frustration, og hvis ikke det er muligt helt er blive frifundet for truslerne…

Læs mere her

Drab

Drabssager er en ganske særlig sagstype, som kræver meget stor erfaring at håndtere. Det er næsten altid nævningesager, og det er her særligt vigtigt at kunne udføre et forsvar som er engageret og professionelt…

Læs mere her

Brug for en forsvarsadvokat?

Bagge advokater sikrer dine rettigheder og hjælper dig igennem hele forløbet

Kontakt os