PRISER

I henhold til de advokatetiske regler skal vi oplyse om fastsættelsen af salær og sagsomkostningerne i øvrigt.

Advokatens salær for arbejdet med din sag og eventuelle andre omkostninger bliver fastsat af retten, når sagen afsluttes.

Advokatens salær fastsættes med udgangspunkt i en timetakst på 1.880,00 kr. eksklusiv moms (2.250,00 kr. inklusiv moms). Timetaksten er fastsat af landsretterne og gælder for alle forsvarere – både dem du selv vælger og de beneficerede forsvarere. Staten betaler salæret. Hvis du bliver dømt, bestemmer retten, hvor meget af salæret du skal betale til staten. Udgangspunktet er, at du skal betale sagens fulde omkostninger, hvis du bliver dømt i henhold til anklagen. Hvis du bliver frikendt, eller politiet opgiver at føre sagen mod dig, betaler det offentlige.

Advokat Kim Bagge
(Møderet for Højesteret)
Mobil: 26 79 35 18
Hovednummer: 38 33 17 16
Mail: kb@baggelaw.dk

Salæret bliver fastsat af retten ud fra hvor meget tid advokaten har brugt på din sag.

Andre omkostninger end salæret kan være udgifter til transport til og fra retten eller fængslet.

Fastsættelsen af salæret og sagens omkostninger sker, når din sag afsluttes, enten ved at du får en dom i retten, eller at politiet opgiver sagen mod dig.

Endvidere skal vi i henhold til de advokatetiske regler oplyse, at kontorets advokater – som alle advokater i Danmark – er omfattet af Advokatnævnets kompetence ved klager. Der kan således klages over en advokat, herunder over salæret, hvis ikke der kan opnås enighed med advokaten. Klagen sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K – eventuelt via e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Du kan læse mere om reglerne for advokater og klagemulighederne på www.advokatsamfundet.dk.

Brug for en forsvarsadvokat?

Bagge advokater sikrer dine rettigheder og hjælper dig igennem hele forløbet

Kontakt os